REKVIZĪTI

Juridiskā un faktiskā adrese: Nākotnes iela 1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Reģistrācijas Nr.:  40103836501
PVN kods:  LV40103836501
Kredītiestāde:  AS “Luminor Bank”
Konta Nr.: LV39RIKO0002930208286
Kods:  RIKOLV2X
Kredītiestāde:  AS “SWEDBANK”
Konta Nr.:  LV52HABA0551039052057
Kods:  HABALV22

KONTAKTPERSONAS

SIA “KF Grupa” valdes loceklis: Kaspars Fricsons, mob.tel. +371 29342043, info@kfgrupa.lv

SIA “KF Grupa” būvdarbu vadītājs: Vitālijs Ivanovs, mob.tel. +371 28789439, vitalijs.ivanovs@kfgrupa.lv

SIA “KF Grupa” būvdarbu vadītāja palīgs: Roberts Baumanis, mob.tel. +371 22016925

SIA ” KF Grupa” biroja administrators: Klinta Gospodarova, mob.tel. +371 28856835, klinta@kfgrupa.lv

Sazināties ar mums